15-12-2015 

Waarde

Halverwege dit jaar mocht ik een heel interessante bijeenkomst bijwonen van VNO-NCW Noord in het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Thema: “Kwaliteit boven Globalisering. Kansen voor De-globalisering”.
Zo’n 80 ondernemers waren op dit programma afgekomen. De inleidingen, presentaties en groepsdiscussies behaalden een hoog niveau.
Veel energie
Hoewel ondernemers uiteraard niet vies zijn van geld verdienen, blijkt de motivatie van de ondernemer vaak op een heel ander vlak te liggen. Persoonlijke ontwikkeling, werknemers ruimte en kansen bieden, vooruitgang, trots, allemaal termen die veel meer energie geven dan bijvoorbeeld winst, rendement, liquiditeit en dergelijke.
Wat nou, bonuscultuur voor een paar mensen aan de top? Liever een deel van het resultaat over alle werknemers verdelen en vervolgens de medewerkers zelf de ruimte bieden om te bepalen hoe de verdeling van dit extra bedrag er uit ziet.

Groeipotentie
We hebben te maken met een nieuwe economie, terwijl de pijn van de oude economie nog niet helemaal verdwenen is. Creatieve ondernemers zien groeikansen in alle sectoren.
Uiteraard blijven er ook nog een hoop ondernemers buiten de boot vallen, doordat zij blijven voortborduren op gevestigde patronen, maar overal zijn kansen.
Clustervorming, waarbij ondernemers in een regio elkaar opzoeken en versterken, vergroot de mogelijkheden.
Situaties, waarin de passieve ondernemer alleen maar een minder positief resultaat scoorde dan zijn of haar alerte collega, zijn steeds meer verleden tijd. Zij moeten nu vaak de deur sluiten.

Financiering
Banken steeds meer gebonden zijn aan strakke richtlijnen. Daarbij gaat het nog altijd om vermogensverhoudingen en rentabiliteit en zijn de financieringskansen voor ondernemers daar gering.
Tal van nieuwe ontwikkelingen zoals Kredietunies en crowdfunding moeten het financieringsprobleem van de ondernemer oplossen.
Het is zaak dat bij financiering weer meer in kansen wordt gedacht, in plaats van alleen maar kijken naar solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit.
Daarbij is het ook een goede ontwikkeling dat ondernemers andere ondernemers coachen en met hun kennis en ervaring een aanvulling bieden op alle mooie plannen die de nieuwe ondernemer in de praktijk wil brengen.

Relatie tot creditmanagement
Hoe kunnen creditmanagers hiermee om gaan?
Als je een beperkt aantal afnemers hebt, dan kun je je mogelijk permitteren om de waarde en mogelijkheden van de plannen van die afnemers uitgebreid tegen het licht te houden.
In de massa zal dit vaak niet lukken.
Dan hebben we toch weer te maken met beoordeling van branche, oude jaarcijfers en betalingspatroon.
Het is daarom belangrijk dat enthousiaste nieuwe ondernemers niet voorbij gaan aan deze oude problematiek, om niet halverwege hun nieuwe plannen te stranden, omdat leveranciers de kraan dicht draaien.