Kredietverzekering

Wat zijn de gevolgen voor uw onderneming als een paar grote klanten niet meer kunnen betalen?
Zorgt dit voor een sneewbaleffect of moet u "slechts" een deel van uw vermogen inleveren?
Met kredietverzekering voorkomt u dit.

Kredietverzekering (voor vorderingen op bedrijven) is maatwerk en bestaat uit een drietrapsraket:
  • Beoordeling en bewaking van de kredietwaardigheid. Van klanten en prospects, maar ook leveranciers. Actuele databanken bevatten openbare informatie. Daarnaast vertrouwelijke informatie. Extra zekerheden worden verkregen en branche- en landenrisico's gevolgd.
  • Incasso van achterstallige vorderingen. Men werkt niet alleen voor de opdrachtgever, maar ook voor de eigen organisatie, omdat er schade moet worden uitbetaald als debiteur niet kan betalen. Alle reden om professioneel de druk op te voeren.
  • Uitbetaling van schade. Niet alleen bij faillissement, maar ook bij surseance van betaling en zakelijke schuldsanering. Mocht incasso niet tijdig tot betaling leiden, dan volgt zonder faillissement een uitkering.

De Polisagent is onafhankelijk tussenpersoon voor kredietverzekering en werkt samen met alle kredietverzekeraars. Contact of offerte?