04-04-2016 

Alleen een andere naam?

Dezer dagen vernam ik van een relatie dat men van een klant het verzoek heeft ontvangen om de onbetaalde facturen op een andere naam te zetten.
Deze relatie heeft een onderneming overgenomen die is geïntegreerd en men heeft er voor gekozen om een nieuwe naam te gaan gebruiken.

Gevolgen
In goed vertrouwen heeft relatie positief gereageerd op dit verzoek.
Antidatering is in het door relatie gehanteerde systeem niet mogelijk, dus men heeft er voor gezorgd dat er een credit / debet actie tot stand kwam met de datum van de dag van deze actie.
Omdat men debiteurnummers ook koppelt aan de alfabetische volgorde van namen, is ook een nieuw debiteurnummer op de nieuwe naam aangemaakt.
Door deze actie is ook de vervaldatum van de facturen opgeschoven. Men heeft er niet op geattendeerd dat de vervaldatum van de nieuwe facturen inmiddels al verstreken was.

Vervolgens blijkt dat het niet alleen gaat om een nieuwe naam, maar daadwerkelijk een andere onderneming.
De oude onderneming (een V.O.F.) heeft door deze actie geen schuld meer en de nieuwe onderneming wel.
Deze blijkt nu problemen te hebben met het betalen van haar schulden, zodat vertraging in betaling, maar mogelijk op termijn ook niet-betaling dreigt.

Hoe te handelen
Bij een verzoek om facturen op een andere naam te zetten is het van belang om direct te onderzoeken of het mogelijk om meer gaat dan alleen de naam. Daarnaast dient duidelijk te worden gemaakt dat de oorspronkelijke vervaldatum van de facturen gehandhaafd blijft. Mocht het zelfs om een andere onderneming gaan dan is het raadzaam om de oorspronkelijke debiteur pas van haar betalingsverplichting te ontslaan, zodra de betreffende facturen door de nieuwe onderneming zijn voldaan.